Verzekeringsfraude

Een maatschappelijk
probleem

Verzekeringsfraude heeft een grote impact. De kost ervan is immers immens. Volgens Insurance Europe, de Europese federatie van verzekeraars, bedroeg de verzekeringsfraude in de Europese Unie in 2018 ongeveer 13 miljard euro.

Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen, schat dat de verzekeringsfraude de Belgische verzekeringssector meer dan 500 miljoen euro per jaar kost. Dit is 125 euro per huishouden.

Verzekeringsfraude geeft aanleiding tot heel wat negatieve gevolgen. Eerlijke consumenten worden geconfronteerd met hogere verzekeringspremies. Daarnaast vertraagt fraude - en het onderzoek ervan - de afhandeling van terechte schadeclaims. Ook brengen bepaalde vormen van fraude mensenlevens in gevaar, zoals 'crashes voor cash’ of opzettelijke brandstichtingen. Ten slotte blijken sommige fraudeurs gekoppeld aan georganiseerde en dus ernstige vormen van criminaliteit.

Bij verzekeringsfraude probeert de fraudeur opzettelijk en ten onrechte winst te maken door de verzekeraar te misleiden. De fraudeur kan dit bijvoorbeeld doen bij het aanvragen van een verzekering of bij het aangeven van een schadegeval. Hij geeft dan bewust niet alle of onjuiste gegevens mee en probeert op die manier een vergoeding te ontvangen waarop hij geen recht heeft of een hogere vergoeding dan die waar hij recht op heeft.

Wie verzekeringsfraude pleegt, stelt zich bloot aan sancties. Verzekeringsfraude kan ertoe leiden dat de verzekeraar het contract nietig verklaart, geen schadevergoeding uitbetaalt, zijn onterecht betaalde schadevergoeding terugvordert of het contract stopzet. Voor verzekeraars is onachtzaamheid niet onmiddellijk opzettelijke fraude.

Naast deze sancties kan de verzekeringsonderneming de betrokken personen registreren op een lijst, het zogenaamde RSR-bestand, voor een periode van maximaal vijf jaar. Registratie in deze lijst kan leiden tot een verhoogde premie of zelfs een weigering van verzekering van het risico.

De verzekeringsonderneming kan de fraude ten slotte ook doorgeven aan het gerecht. Dat kan de fraudeur vervolgen wegens onder andere oplichting, valsheid in geschrifte of valse getuigenis.

Via fraudeclausules in de bijlagen bij verzekeringsvoorstellen en schadeaangiftes en in algemene en/of bijzondere voorwaarden bij contracten wijzen verzekeringsondernemingen hun klanten op eventuele sancties in geval van fraude.