Databank

Centrale databank

Gelet op de grote maatschappelijke impact ervan willen verzekeraars de georganiseerde verzekeringsfraude tegengaan. Door een beperkt aantal gegevens van schadegevallen in de motorrijtuigenverzekering te bundelen in een centraal systeem legt de schadedatabank verbanden die op fraude kunnen wijzen. Dankzij de samenwerking tussen verzekeraars biedt de centrale databank mogelijkheden om een ruimer geheel in kaart te brengen. Ze heeft als enige bedoeling om de opsporing van gevallen van georganiseerde en systematische verzekeringsfraude mogelijk te maken.

Objectieve informatie

De schadedatabank beperkt zich tot het verstrekken van objectieve informatie zonder enige analyse of onderzoek uit te voeren naar fraude. Dit blijft de exclusieve bevoegdheid van de verzekeringsondernemingen en/of het gerecht.

 

 
De in de databank verzamelde gegevens rond een schadegeval worden voor een periode van drie jaar bewaard na afsluiting van het schadedossier.
Datassur staat in voor het operationeel beheer van de schadedatabank van Alfa Belgium

Operationeel beheer

Datassur staat in voor het operationeel beheer van de schadedatabank van Alfa Belgium. Datassur is opgericht op initiatief van de verzekeringsondernemingen en draagt in de eerste plaats bij tot een versnelde schaderegeling in het voordeel van alle betrokken partijen, met inbegrip van de verzekerden, die het slachtoffer van een schadegeval zijn.

Datassur beheert ook databanken voor zijn leden-verzekeringsondernemingen. Het is voor de verzekeraar immers van vitaal belang met kennis van zaken te kunnen beslissen. Een correcte inschatting van het risico om zich onvoorwaardelijk en zonder verrassingen te verbinden is in ieders belang, dat is het nut van de databanken van Datassur. De door Datassur beheerde gegevens zijn uitsluitend bestemd voor de leden ervan en voor professioneel gebruik. Zij worden door Datassur streng beveiligd.