Sterke groei van het aantal opgespoorde fraudezaken in Nederland

Het Verbond van Verzekeraars, de Nederlandse tegenhanger van Assuralia, maakte recent jaarcijfers bekend over verzekeringsfraude bij onze noorderburen. Daaruit blijkt dat het aantal bewezen gevallen van verzekeringsfraude in 2019 bijna verdubbeld is. In 2019 ontdekten Nederlandse verzekeraars 22.376 gevallen van fraude, tegen 12.879 gevallen in 2018. Hiermee voorkwamen ze dat een bedrag van 96 miljoen euro onterecht werd uitgekeerd aan fraudeurs. In 2018 ging het om 82 miljoen euro. Het vermelden van onwaarheden en het opzettelijk verzwijgen van informatie in de verzekeringsaanvraag waren de voornaamste oorzaken van verzekeringsfraude.

Het verbond wijst erop dat de financiële schade door verzekeringsfraude invloed heeft op de premies voor alle verzekerden in Nederland. Daarom willen verzekeraars de schadebedragen zo laag mogelijk houden. Voor het vijfde jaar op rij groeit het aantal ontdekkingen van verzekeringsfraude en andere vormen van verzekeringscriminaliteit. Hiermee voorkomen verzekeraars sterke premiestijgingen als gevolg van fraude.

De groei van bewezen verzekeringsfraude is het resultaat van intensieve samenwerking en kennisdeling onder verzekeraars, zegt de Nederlandse sectorfederatie verder. Daarnaast gebruiken verzekeraars systemen die opvallende gegevens signaleren. Zo bekeken verzekeraars 51.839 mogelijke fraudesignalen in 2019, tegen 44.810 in 2018. Deze signalen gebruiken fraudeonderzoekers bij verzekeraars in hun afweging of zij een nader onderzoek starten. Het doel hiervan is om vast te stellen of er daadwerkelijk sprake is van fraude.

Wanneer verzekeraars onomstotelijk fraude vaststellen nemen zij maatregelen tegen de pleger. Voor het merendeel van de fraudeplegers gaat het slechts om maatregelen binnen de eigen verzekeringsonderneming. Bijvoorbeeld het niet accepteren van de aanvrager voor de verzekering of het beëindigen van de polis. Van één op de vijf bewezen fraudezaken nemen verzekeraars informatie over de fraudeur op in het sectorale waarschuwingssysteem. Ook kan door de verzekeraar aangifte worden gedaan bij het gerecht en brengt de verzekeraar de onderzoekskosten in rekening bij de fraudeur.

Om kwetsbaarheden goed in kaart te brengen bij verzekeringsondernemingen die het slachtoffer werden van verzekeringsfraude ontwikkelt het Verbond van Verzekeraars onder meer een evaluatiemodel. Ook het frequent delen van informatie over cybercrime maakt verzekeraars weerbaarder tegen deze geavanceerde vorm van criminaliteit.